مرور برچسب

جبهه اصلاحات

چرا عارف به جبهه اصلاحات برنامه نداده است؟ 

مدیر روابط عمومی بنیاد امید ایرانیان گفت: عارف هنوز برای حضور یا عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه نرسیده است. علیرضا خامسیان در گفت و گو با ایسنا درباره اینکه چرا عارف برنامه ای به جبهه اصلاحات…