مرور برچسب

جشنواره شعر نیاوران

احتمال لغو جشنواره شعر نیاوران

امید صباغ نو شاعر درباره جشنواره شعر نیاوران به خبرنگار حوزه ادبیات  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: باتوجه به تغییر مدیریتی که در فرهنگسرای نیاوران رخ داد ، زمان قرارداد ما هم با این مجموعه تمام شده بود. برای همین ما از فرهنگسرای…