مرور برچسب

جنگ

رئیس اتحادیه آفریقا: نباید اجازه دهیم آفریقا گرفتار جنگ‌های نیابتی شود

رئیس جدید اتحادیه آفریقا دراجلاس سران این اتحادیه تاکید کرد که که نباید به بیگانگان اجازه داده شود آتش درگیری‌ها و کشمکش‌ها را در این قاره شعله ور کرده و آن را گرفتار جنگ‌های نیابتی کنند.