مرور برچسب

جواد امام

برای ارائه لیست انتخابات شوراهای شهر مردد نیستیم

یک عضو جبهه اصلاحات ایران گفت: ما برای ارائه لیست انتخابات شوراها مردد نیستیم و اراده ما شرکت در این انتخابات است‌. جواد امام در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین تصمیم جبهه اصلاحات برای انتخابات شوراهای شهر…