مرور برچسب

حامد مظاهریان

قرارداد بیش از ۸۴۰۰ نفر از کارکنان شرکت خدمات اداری شهر تمدید شد

 حامد مظاهریان، معاون شهردار تهران در گفت وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس درباره مدید قرارداد بیش از 8400 نفر از کارکنان شرکت خدمات اداری شهر اظهارداشت: شرکت خدمات اداری شهر بعنوان  شرکت تامین نیروی انسانی متخصص شهرداری تهران، سال پرکاری…