مرور برچسب

حزب سیاسی

تاکید نمایندگان پارلمان قزاقستان بر لزوم تقویت حفاظت از اماکن آموزشی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، نمایندگان پارلمان قزاقستان خواستار تشدید کنترل صدور مجوز برای اسلحه گرم و همچنین تقویت حفاظت از مراکز آموزشی شدند. این پیشنهاد را نمایندگان حزب سیاسی «آق ژال» قزاقستان به «عسکر مامین» نخست وزیر این…