مرور برچسب

حزب كارگزاران سازندگي

روند ترغیب افراد برای حضور در انتخابات سرعت خوبی ندارد

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: روند ترغیب افراد برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سرعت خوبی نداشته و انگیزه، امید و هیجان کافی برای این کار وجود ندارد. علی جمالی در گفت و گو با ایسنا، درباره…