مرور برچسب

حزب موتلفه اسلامی

امیدواریم بزودی دولتی باثبات در عراق با توافق همه طوایف و احزاب مستقر شود

به گزارش خبرگزاری موج، اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بیان مواضع هفتگی حزب موتلفه  گفت: در فاصله باقی مانده تا روز افتتاح مجلس گام دوم، همه تلاش ها باید در جهت…