مرور برچسب

حزب کارگزاران سازندگی

دلگیری‌های محسوس و نامحسوس از فهرست‌های اصلاح‌طلبان

تا زمانی که اصلاح‌طلبان تمایل و توانی برای ارائه فهرست نداشتند و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان سنت سال‌های اخیر خود را شکسته بود، جریان رقیب این اقدام را مظلوم‌نمایی، کاستن از شور انتخابات، عدم اقبال جامعه به این طیف، تاکتیکی برای منحرف…