مرور برچسب

حسن رسولی

عضو شورای شهر تهران: رخت خواب به رسانه ملی نبردیم/ ۶۲ باغ در دوره ما نابودشد

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، طرح دوفوریتی الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش و سند تحویل و تحول شهرداری مبتنی بر کارنامه مدیریت شهری در دوره پنجم امروز در صحن شورای شهر مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران…