مرور برچسب

حسن سبحانی

مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت حل نمی شود

یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: شرایط کشور به گونه ای است که هیچ فردی نمی تواند مسایل اقتصادی را در کوتاه مدت حل کند. هر کس بگوید این مسایل را در کوتاه مدت حل می کنم، مشخص می شود این مسایل را نشناخته است.…

مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت حل نمی شود/اصلاحات اقتصادی سخت شده است

یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: شرایط کشور به گونه ای است که هیچ فردی نمی تواند مسایل اقتصادی را در کوتاه مدت حل کند. هر کس بگوید این مسایل را در کوتاه مدت حل می کنم، مشخص می شود این مسایل را نشناخته است.…