مرور برچسب

حسین شیخ الاسلام؛ سیاستمدار انقلابی

حسین شیخ الاسلام؛ چهار دهه پایمردی بر آرمان مقاومت

«پس از پیروزی انقلاب، روزی آقای شیخ‌الاسلام با بنده صحبت کردند و گفتند که همه می‌توانند متخصص کامپیوتر شوند اما هر کسی نمی‌تواند برای جمهوری اسلامی یک سیاستمدار خوب باشد. تغییر رشته و در نتیجه تغییر مسیر زندگی و تقدیر بنده به خاطر فرمایشات…