مرور برچسب

مجلس شورای اسلامی

بررسی تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی در دستور کار مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته آتی خود به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور خواهند پرداخت. به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در هفته…

موضوع جاماندگان سهام عدالت در دستور کار دو وزارتخانه

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران «احسان خاندوزی»با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از هدف‌های دولت سیزدهم برنامه‌ریزی جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت است. وی عنوان…

موضوع جاماندگان سهام عدالت در دستور کار دو وزارتخانه

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران «احسان خاندوزی»با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از هدف‌های دولت سیزدهم برنامه‌ریزی جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت است. وی عنوان…

موضوع جاماندگان سهام عدالت در دستور کار دو وزارتخانه

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران «احسان خاندوزی»با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از هدف‌های دولت سیزدهم برنامه‌ریزی جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت است. وی عنوان…

موضوع جاماندگان سهام عدالت در دستور کار دو وزارتخانه

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران «احسان خاندوزی»با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از هدف‌های دولت سیزدهم برنامه‌ریزی جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت است. وی عنوان…

موضوع جاماندگان سهام عدالت در دستور کار دو وزارتخانه

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران «احسان خاندوزی»با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از هدف‌های دولت سیزدهم برنامه‌ریزی جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت است. وی عنوان…

موضوع جاماندگان سهام عدالت در دستور کار دو وزارتخانه

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران «احسان خاندوزی»با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از هدف‌های دولت سیزدهم برنامه‌ریزی جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت است. وی عنوان…

موضوع جاماندگان سهام عدالت در دستور کار دو وزارتخانه

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران «احسان خاندوزی»با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از هدف‌های دولت سیزدهم برنامه‌ریزی جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت است. وی عنوان…

موضوع جاماندگان سهام عدالت در دستور کار دو وزارتخانه

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران «احسان خاندوزی»با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از هدف‌های دولت سیزدهم برنامه‌ریزی جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت است. وی عنوان…

پتانسیل بالای داخلی‌سازی محصولات صنعت ماشین‌سازی

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: صنعت ماشین‌سازی به عنوان یک صنعت راهبردی و مادر، نقش بسزایی در توسعه کشورهای صنعتی ایفا کرده است. نیاز روز افزون کشور به توسعه صنایع و تولیدات صنعتی و رسیدن به توسعه‌یافتگی،…