مرور برچسب

پارک علم و فناوری

پارک‌های علم و فناوری کریدور اصلی حرکت به سمت صنعت

عباس زارعی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره پارک‌های علم و فناوری بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری کریدور اصلی حرکت از صنعت سنتی به صنعت پیشرفته است. او…

پارک‌های علم و فناوری کریدور اصلی حرکت به سمت صنعت

عباس زارعی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره پارک‌های علم و فناوری بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری کریدور اصلی حرکت از صنعت سنتی به صنعت پیشرفته است. او…