مرور برچسب

پاسداشت زبان فارسی

چگونه زبان فارسی را حفظ کنیم؟

به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، زبان فارسی بخشی از هویت ماست و باید آن را حفظ کرد. این جمله ای است که شاید آن را شنیده باشیم یا جزئی از باورمان باشد اما چگونه می توان زبان فارسی را حفظ کرد؟ مگر ما فردوسی…