مرور برچسب

پویش هرهفته_الف_ب_ایران

بیش از ۵۱۴ میلیارد تومان پروژه صنعت آب و برق در سه استان به ثمر نشست

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، وزارت نیرو با هدف عملیاتی کردن طرح‌های صنعت آب و برق از نیمه دوم سال ۹۸ برنامه‌ای را با نام پویش #هر هفته الف_ب_ ایران طراحی و عملیاتی کرد که در قالب این برنامه مقرر شد بهره‌برداری از طرح‌های مهم…

بیش از ۵۱۴ میلیارد تومان پروژه صنعت آب و برق در سه استان به ثمر نشست

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، وزارت نیرو با هدف عملیاتی کردن طرح‌های صنعت آب و برق از نیمه دوم سال ۹۸ برنامه‌ای را با نام پویش #هر هفته الف_ب_ ایران طراحی و عملیاتی کرد که در قالب این برنامه مقرر شد بهره‌برداری از طرح‌های مهم…